Prejsť na obsah
Akademické orgány a organizácie na FEI STU


Predseda vedeckej rady:

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec Dekan FEI STU v Bratislave

Podpredseda vedeckej rady:

prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. Prodekanka pre vedu a výskum FEI STU v Bratislave

Členovia vedeckej rady:

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. Dekanka FIIT STU v Bratislave
prof. Ing. Julius Cirák, CSc. Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD. Prorektor STU v Bratislave
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. Ústav informatiky a matematiky FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD. Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave
prof. Ing. František Janíček, PhD. Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave
prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. Ústav informatiky a matematiky FEI STU v Bratislave
doc. RNDr. Ľubomír Marko, CSc. Ústav informatiky a matematiky FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka Dekan MTF STU v Bratislave
prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. Rektor STU v Bratislave
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológí FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU v Bratislave
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. Ústav elektrotechniky FEI STU v Bratislave
prof. Ing. František Uherek, PhD. Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave

Externí členovia:

prof. Ing. Milan Dado, PhD. EF Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Ivan Hejda, PhD. Konateľ, LEGRAND Slovensko, s. r. o.
Ing. Jozef Holjenčík, PhD. Expert v rámci energetiky pre členské štáty EU
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Dekan FMFI UK Bratislava
doc. Ing. Jozef Novák, DrSc. Ved. odd. optoelektroniky, Elektrotechnický ústav SAV
prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. Dekan EF Žilinská univerzita v Žiline
doc. Ing. Milan Tyšler, CSc. Riaditeľ Ústavu merania SAV
prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD. Dekan FEI TU Košice

Tajomníčka vedeckej rady:

Ing. Tatiana Fodreková