Prejsť na obsah
FEI STU

Dňa 29. 11. 2016 sa zišla akademická obec a mnohí významní partneri fakulty v Aule profesora Kneppa. Pri tejto príležitosti odovzdal dekan FEI, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, mimoriadne ocenenia 32 parterom z priemyslu, vzdelávacích a vedecko-výskumných inštitúcií.

Späť