Prejsť na obsah
FEI STU

Prezentovanie prác v sekciách a slávnostné vyhodnotenie ŠVOČ a odovzdávanie diplomov za najlepšie práce:

Späť