Prejsť na obsah
FEI STU

 

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pôsobí viac ako tristo zamestnancov v akademických hodnostiach profesorov, docentov, inžinierov, doktorov prírodných vied a ďalších, mnohí z nich na slovenskej, európskej a dokonca aj celosvetovej úrovni.

Pracovníci fakulty sa venujú pedagogickej, vedeckovýskumnej a projektovej činnosti. Ich aktivity neraz presahujú rámec fakulty a aktívne ovplyvňujú dianie v spoločnosti, najmä v oblasti vedy a vzdelania.

Na fakulte pravidelne prednášajú významné osobnosti zo Slovenska i zahraničia, z oblasti vedy, techniky, ale aj biznisu a praxe.

 

Dekani FEI STU