Prejsť na obsah
FEI STU

Štatút FEI STU - úplné znenie (pdf, 368 kB)

dot Organizačný poriadok FEI STU (160 kB)

Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU

Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na obdobie rokov 2016 - 2022 (451 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2011 (268 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2010 (246 kB)
Rozvojový zámer FEI na rok 2008 (139 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na roky 2007 - 2011 (202 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2006
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2005

  

Výročné správy o činnosti FEI STU

Staršie výročné správy o činnosti FEI STU


Výberové konania na miesta učiteľov

Habilitácie a inaugurácie

Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 (46 kB)

Zákon 455 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. - Relevantné časti: str. 3555 — 3557 (84 kB)

Vyhláška MŠVVaŠ SR č.457, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR 6/2005 Z. z. (40 kB)

Dizertačné práce

27. 10. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Mgr. Tomáša Fabšiča (224 kB)
14. 08. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Jozefa Kurillu (258 kB)
10. 08. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Miroslava Behúla (261 kB)
10. 08. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Pavla Hronca (218 kB)
07. 08. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby RNDr. Kataríny Bombárovej (269 kB)
07. 08. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Ľuboša Chovanca (268 kB)
04. 08. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Patrika Nováka (270 kB)
03. 08. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Štefana Motyčáka (266 kB)
25. 07. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Anežky Chovancovej (224 kB)
14. 07. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Petra Hofmanna (218 kB)
11. 07. 2017: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Juraja Matejku (262 kB)