Prejsť na obsah
FEI STU

Štatút FEI STU - úplné znenie (pdf, 368 kB)

dot Organizačný poriadok FEI STU (160 kB)

 

dot GDPR a Podmienky ochrany súkromia na STU > > > tu

 

Aktualizácia dlhodobého zámeru rozvoja FEI STU

Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na obdobie rokov 2016 - 2022 (451 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2011 (268 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2010 (246 kB)
Rozvojový zámer FEI na rok 2008 (139 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na roky 2007 - 2011 (202 kB)
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2006
Dlhodobý zámer rozvoja FEI STU na rok 2005

  

Výročné správy o činnosti FEI STU

Staršie výročné správy o činnosti FEI STU


Výberové konania na miesta učiteľov

Habilitácie a inaugurácie

Informácie zverejňované v zmysle § 76 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods. 14, § 3, § 5 ods. 10 a § 7 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a professor. (účinnosť od 1. 9. 2019)

Dizertačné práce

14. 08. 2018: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Mateja Cenkého (258 kB)
13. 08. 2018: Oznámenie o konaní obhajoby Ing. Jozefa Bendíka (260 kB)