Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Vedúca knižnice:

Mgr. Jana Braunová

blok A, 1.posch., miestnosť A-148
tel.: 02 / 602 91 408
e-mail: jana.braunova [at] stuba.skMiroslava Budinská

 • výpožičné služby, evidencia a spracovanie KF a medziknižničná výpožičná služba

  blok A, prízemie vpravo 
  tel.: 02 / 60291 526
  e-mail: miroslava.budinska [at] stuba.sk


Dana Oroszová

 • akvizícia a správa knižničného fondu, evidencia časopisov

  blok A, prízemie vpravo 
  tel.: 02 / 60291 526
  e-mail: dana.oroszova [at] stuba.sk


Mgr. Jana Braunová
Ing. Katarína Ondrášková


RNDr. Mária Kukučová

 • administrácia EIZ, rešeršná činnosť a evidencia ohlasov

  blok A, prízemie vpravo 
  tel.: 02 / 60291 526
  e-mail: maria.kukucova [at] stuba.sk


Beata Vlačikyová


Jaroslava Grandová
Mgr. Silvia Ujčeková

 • Konzultačné služby v študovni

  blok A, prízemie vľavo 
  tel.: 02 / 60291 184