Prejsť na obsah
Knižnica FEI

Vedúca knižnice:

Mgr. Jana Braunová

blok A, 1.posch., miestnosť A-148
tel.: 02 / 602 91 408
e-mail: jana.braunova [at] stuba.sk


Evidencia a spracovanie KF a medziknižničná výpožičná služba:

Miroslava Budinská

blok A, prízemie vpravo 
tel.: 02 / 60291 526
e-mail: miroslava.budinska [at] stuba.sk

Akvizícia a správa knižničného fondu, evidencia časopisov

Dana Oroszová
blok A, prízemie vpravo 
tel.: 02 / 60291 526
e-mail: dana.oroszova [at] stuba.sk

Bibliografická registrácia publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov fakulty a ohlasov: 

Mgr. Jana Braunová
Ing. Katarína Ondrášková

e-mail: jana.braunova [at] stuba.sk
blok A, 1.posch., miestn. A-148 
tel.: 02 / 60291 408
email: katarina.ondraskova [at] stuba.sk
blok A, 1. posch., miestn. A-148
tel.: 02 / 60291 408

Administrácia EIZ, rešeršná činnosť a evidencia ohlasov: 

RNDr. Mária Kukučová
blok A, prízemie vpravo 
tel.: 02 / 60291 526
e-mail: maria.kukucova [at] stuba.sk

Požičovňa literatúry, informačná výchova poslucháčov fakulty:

Beata Vlačikyová

blok A, prízemie vpravo 
tel.: 02 / 60291 526
e-mail: pozicovna [at] elf.stuba.sk
          beata.vlacikyova@stuba.sk

Študovňa: 

Jaroslava Grandová
Mgr. Silvia Ujčeková
blok A, prízemie vľavo 
tel.: 02 / 60291 184