Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

   


Informácie o prijímacom konaní

Vyplňte elektronickú prihlášku 


 

Špičkové vzdelanie pre vašu kariéru

 • dlhoročná tradícia vzdelávania odborníkov v oblasti elektrotechniky a informatiky
 • široké možnosti uplatnenia absolventov na Slovensku aj v zahraničí
 • nadštandardné finančné ohodnotenie na trhu práce
 • bohatá ponuka zahraničných mobilít
 • vysoký dopyt zo strany zamestnávateľov po absolventoch všetkých odborov
 • možnosť zúročiť nadobudnuté poznatky v čiastkovom pracovnom pomere už počas štúdia
 • špičková odborná kvalifikácia zahŕňajúca širokú škálu informatických znalostí
 • prístup k modernej výpočtovej technike, v rámci školy aj internátu internetové pripojenie bez obmedzenia
 • aktívna účasť pri riešení aktuálnych výskumných problémov s možnosťou ďalšieho rastu počas doktorandského štúdia
 • pestrý študentský život s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia (plaváreň, lezecká stena, posilňovňa, zimné lyžiarske kurzy, telocvične – volejbal, basketbal, joga, karate) 
 • možnosť aktívneho zapájania sa do študentských organizácií, ako YNET, BEST, IAESTE
 • otvorené dvere a široká ponuka možností uplatnenia aj pre študentky a absolventky
 • kvalitne vybavená študovňa, knižnica zahŕňajúca viac než 100 000 titulov

 

                 

  


Pozrite si aj http://matozmysel.sk/


 

 

Ponúkané bakalárske študijné programy:

Aplikovaná informatika

foto Štúdiom tohto programu získaš okrem teoreticko-metodických zručností najmä praktickú zručnosť z architektúry počítačov, operačných systémov, algoritmizácie, programovania a zberu „big data“. Dosiahneš to štúdiom základných predmetov z informačných systémov a softvérového inžinierstva, ktoré sa prelínajú s kurzami v dvoch hlavných aplikačných oblastiach: bezpečnosť informačných systémov a modelovanie a simulácia udalostných systémov. Potom nájdeš uplatnenie v auditovaní veľkých informačných a komunikačných systémov, ako napr. elektronické bankovníctvo, ochrana citlivých dát, modelovanie work-flow procesov a vnorených systémov, pri návrhu informačných systémov a softvérových produktov všeobecne, ako aj v systémoch riadenia.
Budeš pripravený pracovať s citlivými dátami, ako aj ich ochrániť na rôznych platformách.

Bližšie informácie:  https://uim.fei.stuba.sk/aktuality/

 

Automobilová mechatronika

imageMechatronika umožňuje rýchlu a efektívnu tvorbu nových produktov a aplikácií. Štúdium bakalárskeho študijného programu Automobilová mechatronika kladie doraz na praktické zručnosti študentov s reálnymi zariadeniami a modernými softvérovými nástrojmi. V rámci záverečných alebo výskumných projektov môžeš priamo prispieť k riešeniu problémov, ktoré si žiada prax. Budeš žiadaný profesionál doma i vo svete. Máš rád vecičky, ktoré fungujú automaticky? Chceš vedieť, ako fungujú lietadlá, lode, automobily, výrobky spotrebnej elektroniky, či vojenská technika? Zaujíma ťa, ako fungujú drony alebo segway? Chceš vedieť, ako funguje GPS navigácia, ABS, ESP, inteligentné senzory, aktuátory, komunikácie a množstvo ďalších systémov a dokázať ich navrhovať, programovať alebo riadiť? Si kreatívny, virtuálny aj reálny? Si na správnom mieste!

Bližšie informácie: mechatronika.cool

 

Elektroenergetika

imageV študijnom programe Elektroenergetika nadobudneš komplexné vedomosti z oblasti výroby a prenosu, distribúcie a efektívneho využitia elektrickej energie. Získaš znalosti z oblasti svetelnej techniky, naučíš sa napríklad ako navrhnúť svietidlá pre automobily, osvetľovať priestory v domácnosti, úrade alebo priemysle. Budeš sa zaoberať technológiou nízko a vysoko napäťových zariadení. Spoznáš princíp a fungovanie elektrických strojov, pohonov a výkonovej elektroniky.
Zaujíma ťa, ako sa vyrába a distribuuje energia z tradičných alebo obnoviteľných zdrojov?
Rád by si sa venoval technológiám, elektroizolačnej technike pre elektrické stroje a káblové systémy alebo riadeniu elektrických strojov? Tak neváhaj a podaj prihlášku na študijný program Elektroenergetika.

 

Elektronika

imageElektronika je súčasťou našich životov, vďaka nej vieme riadiť a meniť svet i budúcnosť. Ak sa chceš na tom podieľať, pridaj sa k nám. Ľahkou a efektívnou formou Ťa naučíme navrhovať, realizovať i programovať moderné elektronické systémy nachádzajúce sa v automobiloch, lietadlách či dronoch, inteligentných riadiacich systémoch a senzoroch, multimediálnej elektronike, audiovizuálnej technike, spracovaní obrazu alebo audio masteringu. Môžeš prispieť k záchrane ľudských životov vďaka modernej bioelektronike, diagnostickým zariadeniam alebo laserovým systémom pre operácie. Budeš navrhovať super rýchle mikročipy pre výkonné počítače a mobily.
Rieš s nami projekty pre prax a priemysel, zapoj sa do výskumu spolu s univerzitami v zahraničí, dosiahni uznanie na medzinárodnej úrovni. Si náš budúci kolega a nie je dôležité, že ešte možno nemáš vedomosti. Rozhodujúce je mať odvahu a chuť sa učiť a tvoriť nové veci.
 

Elektrotechnika

imagePočítačové videnie, elektronické prevodníky, bezvodičový prenos údajov, snímače fyzikálnych veličín, riadiace mikropočítače alebo výkonová elektronika? To všetko je dnes pevnou súčasťou meracích a diagnostických systémov, automatizovaných systémov v priemysle ako aj iných elektrických zariadení. Do tajov ich fungovania ťa vovedieme v rámci štúdia elektrotechniky spolu s vysvetlením rôznych elektromagnetických fenoménov a ich aplikácií v priemysle.
Zaujíma ťa ako funguje svet elektrotechniky? Chcel by si sa uplatniť v priemysle, získať základnú prax už na škole, navrhnúť a postaviť komplexný merací systém? Chcel by si experimentovať a rozumieť nameraným údajom? Nebodaj sa chceš podieľať na vývoji nových progresívnych materiálov v elektrotechnike?
 

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

imageOboznámiš sa s fyzikálnou podstatou javov, na ktorých sú založené metódy merania a diagnostiky nových progresívnych materiálov. Dozvieš sa viac o rôznych druhoch žiarenia a metódach ich detekcie. Nazrieš do tajomstiev živej hmoty pre odhalenie možností využitia bioelektronických systémov pre technické aplikácie. Prenikneš do problematiky jadrovej energetiky, či jadrovej fyziky a techniky. Počas štúdia navštíviš slovenské a zahraničné pracoviská a medzinárodné výskumné centrá, v ktorých nadobudneš skúsenosti pre tvoje ďalšie odborné pôsobenie. Zaujímaš sa o fyzikálne vedy, jadrovú fyziku a techniku, či jadrovú energetiku?
Chceš sa dozvedieť viac o urýchľovačoch, jadrových elektrárňach a fyzikálnych procesoch v materiáloch? Chceš sa naučiť diagnostikovať materiály, či sa podieľať na príprave nových nanomateriálov a biomateriálov pre rôzne aplikácie?
 

Robotika a kybernetika

imageAko funguje robotický vysávač? Ako zrýchliť proces výroby a eliminovať chybovosť ľudského faktoru? Ako funguje bezpilotné lietadlo? Kedy budeme bežne používať autá bez vodičov? Má umelá inteligencia svoje limity?
Štúdium Robotiky a kybernetiky ti zodpovie tieto a ďalšie množstvo otázok z vybranej problematiky. Počas štúdia pochopíš, ako fungujú sofistikované stroje v priemysle, navigačné prístroje vo vesmírnych centrách, aké sú princípy fungovania inteligentnej domácnosti. Ako je možné, že robot vyrieši náhodnú úlohu v reálnom čase?
 

Informačné a komunikačné technológie

imageAni Ty si nevieš predstaviť každodenné fungovanie bez telefónu a internetu? Vytočíš číslo a takmer okamžite sa Ti ozve hlas osoby, ktorá je na inom kontinente. Vďaka internetu vieš za zlomok sekundy preniesť obrovské kvantum dát cez polovicu zemegule a pritom si spravil iba jedno malé „klik“. Ako fungujú tieto fascinujúce technológie, ktoré dnes považujeme za samozrejmosť?
Vďaka štúdiu Telekomunikácií sa dozvieš, ako sa hlasový signál, videá a obrázky šíria z Tvojho smartfónu do telefónu Tvojho kamaráta. Spoznáš, ako funguje satelitné vysielanie a na čo sú dobré IP adresy. Zistíš, ako zakódovať video tak, aby nestratilo na kvalite, ale pritom výrazne schudlo. Zapojíš sa do zaujímavých výskumov, kde budeme spoločne vytvárať nové technológie. Vďaka bohatej praxi, v rámci ktorej môžeš rozvíjať vlastné nápady, sa uplatníš ako žiadaný odborník, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 


Prečítajte si

Podrobné študijné plány študijných programov 


 

Ponúkané inžinierske študijné programy

Aplikovaná elektrotechnika
Aplikovaná informatika
Automobilová mechatronika a elektromobilita
Elektroenergetika
Elektronika a fotonika
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Kozmické inžinierstvo
Multimediálne IKT
Robotika a kybernetika

 

Ponúkané doktorandské študijné programy

Aplikovaná informatika
Elektroenergetika
Elektronika a fotonika
Fyzikálne inžinierstvo
Jadrová energetika
Kozmické inžinierstvo
Mechatronické systémy
Meracia technika
Robotika a kybernetika
Telekomunikácie
Teoretická elektrotechnika