Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

Pedagogické oddelenie

prijímacie skúšky,  výpisy z archívnych dokumentov
Monika Mižiková
tel.: 02/60 29 12 21
monika.mizikova [at] stuba.sk