Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

 

Štúdium na fakulte poskytuje celý rad možností, ako zmysluplne a zaujímavo využiť svoj voľný čas. Ak máte záujem o rozširovanie svojich poznatkov a vedomostí, priamo v lokalite fakulty môžete navštíviť knižnicu a študovňu, ktoré svojím obsahom patria medzi najlepšie vybavené svojho druhu na Slovensku.

HUB

 

Status študenta umožňuje bezplatný vstup do veľkého množstva internetových učební, z ktorých najväčšia je Centrálna počítačová učebňa s takmer stovkou moderných počítačových staníc.

 

Výhodou štúdia na fakulte je možnosť využívať telocvične a plaváreň priamo na fakulte, ako aj posilňovňu či športoviská pri internátoch v Mlynskej doline.

 

Študentský domov sa nachádza 10 minút pešej chôdze od fakulty, do centra mesta sa dostanete približne za 15 minút.

 

Na fakulte pôsobí niekoľko študentských spolkov a organizácií  ako Študentský parlament, Študentská komora akademického senátu, Študentská rada vysokých škôl, Rada ubytovaných študentov, vysokoškolský klub ELAM, medzinárodne pôsobiace organizácie Best, IAESTE a ďalšie. Pre FEI STU je príznačná tradične silná študentská samospráva s výborne rozvinutými kontaktmi medzi vysokými školami na celom Slovensku.