Prejsť na obsah
Ústavy FEI STU

032000 ÚEAE

gif Vlastná webstránka Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky vznikol 1. 5. 2011 zlúčením Katedry elektroenergetiky, Katedry elektrotechnológie, Katedry elektrických strojov a prístrojov a Katedry mechaniky.

Pracoviská ústavu sú zamerané na:

  • výrobu, prenos, distribúciu a efektívne využitie elektrickej energie,
  • svetelnú techniku, návrh svietidiel pre automobily,
  • technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku,
  • meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov,
  • výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami,
  • vývoj, konštrukciu a diagnostiku elektrických strojov, prístrojov, pohonov a výkonovej polovodičovej techniky,
  • analytickú termomechaniku a mechaniku zariadení v jadrových elektrárňach,
  • komplexné konštruovanie pomocou vyšších systémov CAD.
[fotografia z AIS]  

Riaditeľ
prof. Ing. František Janíček, PhD.
Telefón: +421 (2) 602 91 298
E-mail: frantisek.janicek [at] stuba.sk

Tajomníčka ústavu
Mgr. Miriam Szabová
Telefón: +421 917 933 184
             +421 257 294 659
E-mail: miriam.szabova [at] stuba.sk

Adresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika

Organizačný poriadok (pdf, 1 337 kB)

Zriaďovací dekrét (pdf, 86 kB)