Prejsť na obsah
Ústav elektroniky a fotoniky

033000 ÚEF

Adresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika

Zriadený ku dňu 1. 5. 2011 splynutím katedier:

  • Katedra mikroelektroniky
  • Katedra rádioelektroniky
[fotografia z AIS]  

Riaditeľ
prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Telefón: +421 (2) 602 91 372, +421 (2) 602 91 358, +421 (2)654 23 486
Fax: +421 (2) 654 23 480
E-mail: daniel.donoval [at] stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 90kB)

Zriaďovací dekrét (pdf, 83kB)

dot Vlastná webová stránka pracoviska