Prejsť na obsah
Ústavy FEI STU

034000 ÚE

Adresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika

Zriadený ku dňu 1. 5. 2011 splynutím katedier:

  • Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky
  • Katedra merania
[fotografia z AIS]  

Riaditeľ
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
Telefón: +421 260 291 894
Fax: +421 265 429 600
E-mail: viktor.smiesko [at] stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 291 kB)

Zriaďovací dekrét (pdf, 83 kB)

gif  Vlastná webová stránka Ústavu elektrotechniky FEI STU