Prejsť na obsah
Ústavy FEI STU

034000 ÚE

Adresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika

Zriadený ku dňu 1. 5. 2011 splynutím katedier:

  • Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky
  • Katedra merania
[fotografia z AIS]  

Riaditeľ
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD.
Telefón: +421 (2) 602 91 166, 654 29 600

E-mail: mikulas.bittera [at] stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 291 kB)

Zriaďovací dekrét (pdf, 83 kB)

gif  Vlastná webová stránka Ústavu elektrotechniky FEI STU