Prejsť na obsah
Celoživotné vzdelávanie
  • Duplikát vysvedčenia o štátnej skúške

Žiadosť o duplikát vysvedčenia

Poplatok: 30 €

V prípade skončenia štúdia v roku 2001 a neskôr vyhotovuje duplikáty vysvedčení o štátnej skúške Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov - Rektorát STU bližšie info.

Vydaním duplikátu pôvodný doklad stráca platnosť.

  • Potvrdenie o štúdiu od akad. roku 1986/1987 vrátane

Žiadosť o potvrdenie o štúdiu

V prípade skončenia štúdia do akad. roku 1985/1986 vrátane vyhotovuje potvrdenie o štúdiu Archív STU bližšie info.

 

  • Výpis výsledkov štúdia od akad. roku 1986/1987 vrátane

Žiadosť o výpis výsledkov

Poplatok: ak je výpis vyhotovený z AIS 5 € / výpis

                  ak je výpis vyhotovený mimo AIS 5 € / strana

V prípade skončenia štúdia do akad. roku 1986/1987 vrátane vyhotovuje potvrdenie o výsledkoch štúdia Archív STU bližšie info.


Žiadosť je potrebné vyplniť, podpísať a naskenované poslať ako prílohu emailom alebo poštou spolu s dokladom o úhrade poplatku na adresu:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Pedagogické oddelenie
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Email: monika.mizikova@stuba.sk


Aktuálne informácie o poplatkoch spojených so štúdiom nájdete na webových stránkach STU >>>