Prejsť na obsah
Zamestnanci

Každý zamestnanec má automaticky vytvorené STU mailové konto a pridelený mail vo formáte meno.priezvisko@stuba.sk. Ako pristupovať k uvedenému kontu je uvedené na tejto stránke

Každý zamestnanec, resp. externý spolupracovník, ktorý je evidovaný v systéme AIS, má automaticky aj mailové konto v systéme AIS. Toto konto je spravidla vhodné si presmerovať na STU mailové konto. Na základe žiadosti systémovému integratorovi AISu na FEI, je možné v rámci systému AIS zriaďovať a spravovať mailové skupiny. 

Je možné využiť G-mail s neobmedzenou veľkosťou mailboxu, ktorý je súčasťou STU G-suite riešenia a STU maily si tam presmerovať. Je možné zriaďovať mailové skupiny a aliasy (na základe žiadosti G-suite administrátorovi FEI - petr.kolarik@stuba.sk) a využívať pri tom aj AIS skupiny.

Na FEI funguje viacero mailových serverov na úrovni ústavov, ktoré sú plne v správe ústavných administrátorov.

Na základe žiadosti vedúcemu VS je možné v odôvodnených prípadoch zriaďovať kontá, aliasy a mailové skupiny na serveroch FEI. Zoznamy mailových skupín a aliasov sú k dispozícii u vedúceho VS.