Prejsť na obsah
Zamestnanci

Na FEI je zriadená služba verejného streamovania (priameho prenosu) z videokonferencií, ktoré sa konajú pre rôzne udalosti na úrovni FEI ako napr. verejná časť dizertačnej skúšky, obhajoby dizertačnej práce a pod.. 

Proces je nasledovný:

 1. Organizátor video-konferencie, pred určením termínu konania akcie kontaktuje fakultného streamera (P. Janata, peter.janata@stuba.sk, +421 915 573 816) pričom:
  1. Uvedie názov akcie, napr. “Dizertačná skúška X.Y” (meno kto obhajuje prácu, názov práce)
  2. Upresní dátum a čas konania akcie (na kedy má byť verejný stream naplánovaný - na verejnom streame po zriadení prístupu (linku) začne bežať odpočítavanie času do priameho prenosu) . Ak je to možné, je vhodné potrebné sa vyhnúť paralelným verejným streamom na FEI STU (aktuálny zoznam plánovaných verejných streamov je na tomto odkaze).
  3. Uvedie meno a kontaktné údaje administrátora (email, telefónne číslo), ktorý videokonferenciu bude administrovať
  4. Uvedie údaje o videokonferencii, ktorá sa má streamovať, na základe ktorých streamerovi prostredníctvom streamovacej identity streamfeistu@gmail.com (resp. streamfeistu2@gmail.com, streamfeistu3@gmail.com) bude umožnené na videokonferenciu sa pripojiť (napr. administrátor zriadi videokonferenciu cez Google meet a pozve na ňu aj streamera  (dohodnutú streamovaciu identitu)
 2. Streamer vytvorí verejný stream na youtube a oznámi administrátorovi link na verejný stream a streamovaciu identitu
 3. Streamer a administrátor si dohodnú
  1. prípadné ďalšie detaily a okolnosti verejného streamu, prípadne iný termín vysielania na YouToube,
  2. termín za účelom skúšky pripojenia na videokonferenciu, a to minimálne 24h pred začiatkom verejného streamu.


Zoznam plánovaných verejných prenosov je dostupný online na tomto odkaze. Pri plánovaní ďalších verejných prenosov je vhodné zvážiť posun termínu a podľa možností sa vyhnúť času na ktorý je už naplánovaný iný verejný stream.