Prejsť na obsah
Zamestnanci

Centrálny web STU - www.stuba.sk je prevádzkovaný na redakčnom systéme Buxus.

Na FEI existuje taktiež viacero webov, prevádzkovaných na úrovni ústavov.

Web server zriadený a prevádzkovaný VS FEI:
Požiadavka na poskytnutie webových služieb - vyplnenie formulára žiadosti o
webové služby
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bGCPcayzNQuCX-s_FZVJjZkc6v6tlvRc/edit?usp=sharing&ouid=100269074979722838854&rtpof=true&sd=true
a zaslať ho vedúcemu VS Ing. M. Peškovi .
Obsah služby:

- samostatná inštancia virtuálneho webového servera Apache 2.4.

- PHP 8.0.

- MySQL 8.0. - samostatná inštancia databázy podľa požiadavky

- PHPMyAdmin 5.1. - prístup k databáze pomocou webového rozhrania

- SSH a SCP / SFTP prístup k DOCUMENT_ROOT virtuálneho webového servera

Používatelia uvedení v žiadosti dostanú prístupové heslá pre SSH/SCP/SFTP
na webový server a do databázy vytvorenej podľa požiadavky v žiadosti.
Verzie vyššie uvedených programových produktov sú aktualizované raz za dva
mesiace na aktuálnu verziu produktu vo FreeBSD Packages.
Záloha údajov v databáze a web dokumentov sa vykonáva raz za deň a uchovávané sú
posledné tri verzie záloh.
Prípadné ďalšie požiadavky je potrebné riešiť s vedúcim VS FEI.