Prejsť na obsah Textová verzia
FEI
sobota, 1. november 2014
O fei
Voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2015-2019

Voľby kandidáta na dekana FEI STU na funkčné obdobie 2015-2019

- vyhlásenie volieb a profesijné životopisy a programy kandidátov na funkciu dekana Viac
 
© 2014 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415