Prejsť na obsah
Ústavy FEI STU

035000 ÚIM

Adresa: Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava, Slovenská Republika

Zriadený ku dňu 1. 5. 2011 splynutím katedier:

[fotografia z AIS]

Riaditeľ
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.
Telefón: +421 260 291 226
E-mail: otokar.grosek [at] stuba.sk

Organizačný poriadok (pdf, 90kB)

Zriaďovací dekrét (pdf, 83kB)