Prejsť na obsah Textová verzia
streda, 16. apríl 2014

Podmienky prijímania na inžinierske štúdium na akademický rok 2014-15

Termín podania prihlášky na inžinierske  štúdium:

Pre absolventov Bc. štúdia FEI STU na ak. r. 2013/2014  do   -        31. 3. 2014

Pre uchádzačov z iných VŠ do:                                             -       31. 5. 2014

Prijímacia skúška sa uskutoční:                            v prvých júlových dňoch 2014

Zasadnutie prijímacej komisie  po   14. 7. 2014

gif Na základe rozhodnutia Vedeckej rady FEI STU sa dištančná forma štúdia na inžinierskom štúdiu neotvára!

Manipulačný poplatok zaplaťte na číslo účtu: 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky vygenerované systémom
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
 • Papierová prihláška                -                   50,- €
  Variabilný symbol                                       614

 • Elektronická prihláška           -                     35,-  €
  Variabilný symbol -  evidenčné číslo prihlášky vygenerované systémom

Na fakultu musíte zaslať:

 • prihlášku (vytlačenú a  podpísanú – 1 strana)
 • doklad o zaplatení poplatku
 • overené kópie diplomu o ukončení Bc. štúdia a výpis absolvovaných predmetov najneskôr na prijímacie skúšky. 

E – prihlášku musíte vytlačiť, podpísať a doručiť na PGO, len tak ju zaradíme do prijímacieho konania.

Adresa:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
PGO
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

 Postup pri podaní prihlášky na Ing. štúdium na FEI STU

 Postup pri podaní papierovej prihlášky

 Postup pri podaní elektronickej prihlášky

  Tlačivo prihlášky na inžinierske štúdium (pdf, 197 kB)

  Aktualizované: 27.02.2014
  Tlačiť hore Zdielať
   
   
  © 2014 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415