Prejsť na obsah Textová verzia
nedeľa, 21. december 2014

Podmienky prijímania na inžinierske štúdium na akademický rok 2014-15

gif Na základe rozhodnutia Vedeckej rady FEI STU sa dištančná forma štúdia na inžinierskom štúdiu neotvára!

Manipulačný poplatok zaplaťte na číslo účtu: 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky vygenerované systémom
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558
pre platbu šekom 0379
 • Papierová prihláška                -                   50,- €
  Variabilný symbol                                       614

 • Elektronická prihláška           -                     35,-  €
  Variabilný symbol -  evidenčné číslo prihlášky vygenerované systémom

Na fakultu musíte zaslať:

 • prihlášku (vytlačenú a  podpísanú – 1 strana)
 • doklad o zaplatení poplatku
 • overené kópie diplomu o ukončení Bc. štúdia a výpis absolvovaných predmetov najneskôr na prijímacie skúšky. 

E – prihlášku musíte vytlačiť, podpísať a doručiť na PGO, len tak ju zaradíme do prijímacieho konania.

Adresa:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
PGO
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

 Postup pri podaní prihlášky na Ing. štúdium na FEI STU

 Postup pri podaní papierovej prihlášky

 Postup pri podaní elektronickej prihlášky

  Tlačivo prihlášky na inžinierske štúdium (pdf, 197 kB)

  Aktualizované: 02.06.2014
  Tlačiť hore Zdielať
   
   
  © 2014 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415