Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Aplikovaná matematika na Katedru matematiky FEI STU.

Požiadavky:

- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Aplikovaná matematika, prípadne v príbuznom odbore,
- publikačná činnosť,
- znalosť jedného svetového jazyka.

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 21. novembra 2008 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.