Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje v zmysle § 77, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie:

  • 3 miest odborných asistentov pre odbor Telekomunikácie na Katedru telekomunikácií FEI STU so zameraním na:
    - bezdrôtové prenosové systémy, komunikačné systémy v automobiloch a kódovanie pre prenosové systémy ( 1 miesto ),
  • - číslicové spracovanie reči a signálov ( 1 miesto ),
    - digitálne prenosové systémy, telekomunikačné vedenia a optické telekomunikačné systémy ( 1 miesto ).

Požiadavky:

- ukončené VŠ vzdelanie v oblasti elektrotechniky
- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Telekomunikácie
- minimálne 5 rokov odbornej praxe v oblasti telekomunikácií
- publikačná činnosť
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka

    Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prípadne prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 23. januára 2009 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.