Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Termín konania 16.02. až 07.12.2009
Miesto konania Prvé sústredenie 16. až 20.02.2009 sa uskutoční v posluchárni A 518 FEI STU. Ostatné sústredenia sa uskutočnia mimo priestorov FEI STU
Usporiadateľ KJFT FEI STU
Kontaktná osoba doc. Ing. Ján Haščík, PhD., 02/602 91 289, jan.hascik@stuba.sk

Štúdium vytvára predpoklady na získanie a doplnenie odborných i špecializovaných vedomostí z bezpečnostných systémov, havárií a nehôd, spoľahlivosti, legislatívy, ľudského faktora, bezpečnosti technologických a elektrických častí JE, chemických a materiálových aspektov, zneškodňovania RAO, ako aj vyhoreného jadrového paliva, činnosti jadrovoenergetických zariadení, radiačnej ochrany a ekologických aspektov. Dva predmety budú čiastočne prednesené v anglickom jazyku, podobne ako výklad i komunikácia počas pracovnej cesty vo Švajčiarsku.