Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

- 2 miest odborných asistentov na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa - vedecko-akademická hodnosť PhD. ( 1 odborný asistent v odbore Automatizácia a riadenie a 1 odborný asistent v odbore Automatizácia alebo Kybernetika ), prípadne v príbuzných študijných odboroch

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- 1 odborný asistent - znalosti z oblasti riadenia lineárnych systémov, robustného riadenia, MATLAB-u, optimalizačného prostredia YALMIP, optimalizačných nástrojov LMI, SEDUMI

- 1 odborný asistent - odborné znalosti v oblasti priemyselných komunikácií ( požaduje sa znalosť funkcie a činnosti priemyselných komunikačných protokolov )

- znalosť moderných metód riadenia jednosmerných a striedavých elektromotorov

- konfigurácia a programovanie riadiacich systémov typu SIMATIC S7-300

- inštalácia a diagnostika komunikácie na priemyselnej komunikačnej zbernici PROFIBUS

- skúsenosti a použitím programového balíka Matlab-Simulink

- znalosť svetového jazyka

- publikačná činnosť

Podmienky podania žiadosti :

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 22. júna 2010 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.


doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.
dekan