Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 4/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 • 1 miesta odborného asistenta na Katedru rádioelektroniky FEI STU pre pôsobenie v predmetoch :

  - Telemedicínska technika a Diagnostika v medicíne

  Kvalifikačné predpoklady :
  - ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Elektronika
  - vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

  - znalosť anglického jazyka

Podmienky podania žiadosti :
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 11. februára 2011 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava. 

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.,v.r.
d e k a n