Prejsť na obsah
Štúdium

Na cvičenia sa prihlasujú všetci okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ).

 

  1. Zobrazenie rozvrhurozvrh v AIS bude dostupný 11.9.2018 (utorok poobede).

           Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://zeus.elf.stuba.sk/rozvrh/.

 

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov  sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60%)  v LS 2017/18.

Prihlasovanie sa začína 12. 9. 2018 (streda) od 10:00 hod.  Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v utorok a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

 

Zapisovanie na cvičenia končí 13.9.2018 (štvrtok) o 12:00 hod.

 

 Upozornenie:

            Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.

 

            Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť vo štvrtok 13.9.2018 od 13:00 do 15:00 hod. v T-123 (priestory Výpočtového strediska), prípadne kontaktujte emailom fakultných integrátorov.

 

            Študenti vyšších ročníkov - ak majú zapísaný predmet prvého ročníka Bc. štúdia, si cvičenie dohodnú individuálne s cvičiacim.

 

            V prípade nejasností ohľadne zobrazovania rozvrhov a prihlasovania sa na cvičenia sa emailom obráťte na systémového integrátora fakulty Bc. Petra Koláříka  ( petr.kolarik@stuba.sk ).

 Pokyny ústavov a inštitútov:

 

ÚMIKT:

Študenti 2. , 3. ročníka bakalárskeho ŠP Telekomunikácie a študenti 1. a 2. ročníka inžinierskeho ŠP Telekomunikácie/MIKT sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov uvedených na stránke Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií (ÚMIKT).

Na predmety, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT,  sa študenti prihlasujú na rozvrhové akcie v AIS podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

 IKAL: 

Predmet „Druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský)“ - stretnutie všetkých záujemcov: 17.9. o 12:00 hod. v A 615.