Prejsť na obsah
Štúdium

  Štipendijný poriadok STU

   

  SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ

  január 2009: Vyhláška icon (67 kB)

  Usmernenie icon (145 kB)

  Žiadosť    (34 kB)


  Upozornenie pre študentov, ktorí k dokladom o sociálne štipendium prikladajú potvrdenie z daňového úradu – musí byť na priloženom tlačive ikona (279kB)! Prečítajte si priložené informácie Daňového riaditeľstva SR.