Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov
img  

ERASMUS+  študijný pobyt v zahraničí

ERASMUS+ mobilita je absolvovanie časti štúdia (na každom stupni štúdia spolu maximálne 12 mesiacov, minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace - týka sa študentov, ktorí budú pracovať na záverečnej práci) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie.

Mobilitu môže absolvovať každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia.  


Ako sa stať ERASMUS+ študentom?

 

 • II. kolo podávania prihlášok na ERASMUS+ študijné pobyty pre LS 2021 / 2022

 • Študent vyplní v AISe:
  1. on-line ERASMUS+ prihlášku

   Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".

  2. študent doloží doklad o jazykovej znalosti (certifikát, kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie z Katedry jazykov a pod.)

   Learning Agreement študent odovzdá až po ukončení výberového konania a priradení na zahraničnú univerzitu

 • Materiály uvedené v bodoch 1) a 2) odovzdá študent (e-mailom naskenovanú verziu dokumentov), prípadne poštou najneskôr do 10. októbra 2021 fakultnému koordinátorovi:

Mgr. Jana Jurkovičová
fakultný koordinátor ERASMUS+ (KA 1 - Mobilita jednotlivcov)
tel.: +421 (2) 602 91 310, +421 918 563 119
e-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk
kancelária: T 139
Úradné hodiny: utorok a štvrtok 13:00 - 15:00 (alebo po dohode e-mailom)

 • Výberové kritériá:
  • dokladovanie jazykových znalostí

  • študijný priemer (VŠP) za doterajšie štúdium (v prípade, že počet prihlásených na danú univerzitu presahuje limit bilaterálnej dohody)

  • v prípade rovnakého pridelenia bodov je ďalším rozhodujúcim kritériom počet "A" hodnotení u študenta

 • Výsledky výberového konania budú zverejnené v systéme AIS a študenti, ktorí neprešli výberovým konaním budú informovaní prostredníctvom e-mailu. Títo študenti si môžu podať (v termíne) ďalšiu prihlášku na univerzitu s voľnou kapacitou.

 • Všetci nominovaní študenti budú formou e-mailu pozvaní na Informačný deň, kde sa dozvedia všetky podrobné informácie k ERASMUS+ študijnému pobytu.

 • Študenti, ktorých akceptuje zahraničná univerzita na ERASMUS+ mobilitu sú povinní vybaviť náležité dokumenty pred vycestovaním, dostaviť sa na študijné oddelenie FEI STU (p. Mižíková, tel.: 02/602 91 221) a podpísať si „Dohodu o vycestovaní študenta".