Prejsť na obsah
Vykurovanie - manuál

Je vám v miestnostiach príliš zima či naopak príliš teplo?

Pripravili  sme pre vás jednoduchý návod, ako si vytvoriť tepelnú pohodu na pracovisku bez toho, aby ste museli  otvárať okná.

V súčasnosti sa ešte často stretávame s prípadmi, že niektorí zamestnanci neovládajú systém vykurovania na fakulte a znižujú si teplotu v miestnostiach otváraním okien, čím dochádza k zbytočnému „vypúšťaniu“ tepla do vzduchu.

Fakulta má  zrealizované trojúrovňové regulovanie systému kúrenia, pričom prvá úroveň  riadi odovzdávaciu  stanicu tepla pre celý objekt podľa vonkajšej teploty a ekvitermických kriviek,  druhá úroveň riadi  množstvo dodaného tepla regulátormi v jednotlivých blokoch podľa  referenčných teplôt vo vybraných miestnostiach a reguluje rozdelenie dodaného tepla na severnú a južnú stranu budovy.  Môže sa teda stať, že regulátor dáva podľa  meracích bodov viac tepla pre celú stranu bloku, avšak v jednotlivých poschodiach môže byť dodaného tepla viac, alebo menej, ako je potrebné,  podľa toho, ako systém vyhodnotí teplotu celej strany budovy (napr. na 5. poschodí svieti viac slnko, ako na 1. poschodí, ktoré môže byť v tieni predchádzajúcej budovy a tak tam je teplejšie).

Preto je ešte zavedená tretia úroveň regulácie tepla v miestnostiach a to pomocou termostatických hlavíc, namontovaných na každom radiátore. K týmto hlaviciam sú pripojené teplotné snímače, ktoré regulujú teplotu priamo v miestnosti. Na hlaviciach sú vyznačené jednotlivé stupne nastavenia (od 1 do 5), pomocou ktorých si môžete nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti a hlavica ju potom bude udržiavať na predvolenej hodnote. To však len ak nie sú teplotné snímače, resp. spojovacie potrubie poškodené. Termostatické hlavice sú schopné regulovať teplotu o 2 – 3°C každým stupňom nastavenia. V prípade, že máte funkčný snímač teploty, tak Vám bude hlavica udržiavať zvolený teplotný režim, v prípade, že je snímač, resp. potrubie  poškodené, potom termostatická hlavica „nefunguje“ a správa sa len ako obyčajný ventil s ručným ovládaním a pevne nastaveným prietokom , takže Vám teplotu nebude regulovať automaticky, ale podľa otvorenia  ventilu. 

V prechodných obdobiach (jar, jeseň) však nie je možné teplotu regulovať. V tomto období sa totiž môže stať, že ráno je vonkajšia teplota nižšia ako 14 °C, ale v priebehu dňa sa vzduch prehreje nad uvedených 14°C a prvá úroveň systému vykurovania sa utlmí, alebo úplne odstaví odovzdávaciu stanicu tepla. Druhým prípadom kedy budú termoregulačné hlavice nefunkčné je keď od dodávateľa tepla dostaneme do odovzdávacej stanice tepla  vodu s nižšou teplotou, ako je nastavená v programe systému kúrenia, čo je menej ako 75°C. Preto sa niekedy stáva, že na severnej strane budovy je teplota nižšia ako požadujeme, ale systém vyhodnotí, že vonku je dosť teplo a automaticky  utlmí vykurovanie v celom bloku, resp.  na celej fakulte. V takom prípade bohužiaľ, vzhľadom na naprogramovaný automatický systém riadenia nevieme vykurovanie ovplyvniť.