Prejsť na obsah
Dianie na FEI


13. ročník konferencie doktorandov

17. mája 2011

Zameranie konferencie

Konferencia je určená pre študentov III. stupňa štúdia technických študijných odborov a je zameraná na rozvoj ich publikačných, prezentačných a komunikačných zručností. Účastníkom poskytuje priestor na výmenu informácií a skúseností z výskumnej práce ako aj na neformálnu diskusiu, nadviazanie kontaktov a spolupráce.

Tematické okruhy

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná matematika
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a riadenie
 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika
 • Elektrotechnologie a materiály
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrová energetika
 • Kybernetika
 • Mechatronika
 • Meracia a informačná technika
 • Mikroelektronika
 • Rádioelektronika
 • Robotika
 • Silnoprúdová elektrotechnika
 • Telekomunikácie
 • Iné príbuzné smery

Termíny

Zaslanie prihlášky:   21. marec  2011
Zaslanie príspevku:
    18. apríl 2011
Oznámenie o prijatí príspevku:
  2. máj 2011
Konanie konferencie:   17. máj 2011

 

Informácie pre účastníkov

 • Výber príspevkov na konferenciu bude realizovaný na základe plného článku. Príspevok v PDF formáte v rozsahu max. 6 strán pripravený podľa dodanej šablóny (doc, 43kB) je potrebné zaslať na adresu alena.kozakova [at] stuba.sk do 18. apríla 2011. Zborník príspevkov bude vydaný v elektronickej forme na CD ROM.
 • Rokovacím jazykom konferencie je angličtina. Na prezentáciu príspevku je vymedzených 10 minút, k dispozícii bude dataprojektor. Jeden autor môže prezentovať najviac jeden príspevok!
 • Pre mimobratislavských účastníkov zabezpečíme ubytovanie v študentskom domove. 
 • Prihlášku na konferenciu pošlite, prosím, do 21. marca 2011 na adresu alena.kozakova [at] stuba.sk. Text prihlášky:

 Prihlasujem sa na 13. konferenciu ELITECH ´11, ktorá sa bude konať 17. 5. 2011 na FEI STU v Bratislave.
Autor(i) príspevku:
E-mail zodpovedného autora:
Názov príspevku:
Názov pracoviska:
Názov študijného programu:
Mám záujem o zabezpečenie ubytovania na 16. 5. 2011 (áno/nie) 


Kontakt

doc. Ing. Alena Kozáková, PhD.
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
E-mail: alena.kozakova [at] stuba.sk