Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Nanoštruktúrne materiály priťahujú čoraz viac pozornosti. Progres v ich výskume je demonštrovaný schopnosťou využívať na charakterizáciu nekonvenčné metódy analýzy. Metódy využívajúce fotóny alebo ióny a/alebo jadrovofyzikálne postupy, poskytujú základné informácie na atomárnej úrovni, ktoré nie sú dosiahnuteľné konvenčnými technikami. Keďže medzinárodne uznávaní odborníci z jednotlivých oblastí sú roztrúsení po celej Európe, kompaktný študijný kurz, ktorý by pokrýval túto oblasť, nie je možné uskutočniť na jednej akademickej inštitúcii. V rámci tohto podujatia budú mať jeho účastníci (študenti 2. a 3. stupňa univerzitného vzdelávania) možnosť absolvovať prednášky, ako aj semináre, pod vedením špecialistov z daných oblastí. Zároveň škola ERASMUS poskytne európsku dimenziu v univerzitnom vzdelávaní, keďže nielen prednášatelia, ale aj účastníci budú z viacerých európskych univerzít.

 

Termín konania

2.-11.5.2008

Miesto konania

Kongresové centrum, Smolenický zámok

Usporiadateľ

Université Claude Bernard – LYON 1

Spoluusporiadateľ

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Kontaktná osoba

Prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc., kl. 167
marcel.miglierini@stuba.sk