Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Vážení používatelia akademických knižníc SR!

Slovenská asociácia knižníc a Slovenská pedagogická knižnica pripravili pokračovanie prieskumu zameraného na zistenie znalostí používateľov knižníc, najmä študentov VŠ v oblasti vyhľadávania odborných informácií.

Dotazníkový prieskum bude realizovaný v dňoch 23.3 – 30.4.2009

Dotazník bude zverejnený na internete na adrese http://stella.uniba.sk/igpak

Organizátori prieskumu zaručujú anonymitu zúčastnených osôb i údajov, ktoré im poskytnú.

Pomôžte, prosím, svojej knižnici pri vytváraní lepších podmienok pre Vaše informačné vzdelávanie.