Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania v odbore 5.2.15. Telekomunikácie

doc. Ing. Gregora Rozinaja, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 10. 12. 2013 o 10.00 hod. v B-klube FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

 Multimodálne rozhranie - prirodzená komunikácia s technikou