Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania v odbore 9.2.9. Aplikovaná informatika

doc. Ing. Ivana Kotuliaka, PhD.

pracovníka Fakulty informatiky a informačných technológií STU, sa dňa 28. 11. 2017 o 10.00 hod. v B-klube FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Doručovanie obsahu v Internete.