Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan prof. Drago Žagar a dekan prof. Miloš Oravec pri podpise memoranda o spolupráci.

Dekan chorvátskej Fakulty elektrotechniky, počítačových vied a informatiky v Osijeku (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek) Univerzity Josipa Juraja Strossmayera v Osijeku prof. Drago Žagar a dekan FEI STU prof. Miloš Oravec podpísali 24. 9. 2018 na pôde FEI v Bratislave memorandum o spolupráci.

Memorandum obsahuje témy:


1. všeobecná spolupráca vo výskume v oblasti elektrického a počítačového inžinierstva
2. spolupráca v oblasti výskumných projektov a účasť na medzinárodných programoch
3. výmena študentov, výskumných pracovníkov a členov fakulty
4. organizovanie akademických a vedeckých aktivít, ako sú kurzy, konferencie, semináre, sympóziá, prednášky
5. spolupráca pri zlepšovaní metodiky vzdelávacieho procesu a implementácii vyspelých medzinárodných štandardov vzdelávacích aktivít
6. spolupráca pri vydávaní vedeckých časopisov