Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita zakúpila licenciu, ktorá umožňuje prístup k plným textom noriem v PDF formáte pre študentov, doktorandov, pedagógov a výskumných pracovníkov. Licencia umožňuje len čítanie noriem (normy nie je možné tlačiť alebo sťahovať).

Prístup k textom je zabezpečený formou prístupu k serveru poskytovateľa (Slovenský ústav technickej normalizácie), kde je zaistená automatická aktualizácia noriem (zmeny, opravy, príp. novelizácie).

V databáze STN-online je možné vyhľadávať:

  • podľa čísla, názvu, roku vydania normy a ďalších kritérií
  • podľa tried
  • podľa ICS kódov

Prístup k normám podlieha autentifikácii a je zabezpečený z jedného počítača (zaevidovaného do systému poskytovateľa) v študovni Knižnice FEI.

Príďte do študovne KFEI v prípade záujmu o STN.