Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (na Ústave automobilovej mechatroniky) sa bude dňa 28. 8. 2015 konať obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Mechatronika, štud. program: Mechatronické systémy

Autoreferáty dizertačných prác >>>