Prejsť na obsah
Dianie na FEI

V zasadačke Elektrotechnického ústavu SAV, v.v.i. v Bratislave sa bude konať dňa

28. augusta 2018 o 10.00 hodine

obhajoba dizertačnej práce v odbore

FYZIKÁLNE INŽINIERSTVO

Autoreferát dizertačnej práce >>>