Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva (v bloku A, 6. poschodie,  miestnosť 616) Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave sa bude dňa 

25.8.2021 o 10:30 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

ELEKTROTECHNIKA

a v študijnom programe

Jadrová energetika