Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na Elektrotechnickom ústave SAV vo veľkej zasadačke sa bude dňa 

27.7.2021 o 10:00 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

ELEKTROTECHNIKA

a v študijnom programe

Fyzikálne inžinierstvo