Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa

20.8.2020 o 10.00 hodine

sa bude konať obhajoba dizertačnej práce dištančnou formou prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet, link na pripojenie https://stream.meet.google.com/stream/ae5cef57-a00d-4505-a91f-2139befac963?authuser=0 v odbore

 

Informatika

 

 

Autoreferáty dizertačných prác >>>