Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Prostredníctvom videokonferencie služby Google Meet dištančnou formou sa bude dňa 

18.8.2021 o 12:00 hodine

konať obhajoba dizertačnej práce v študijnom odbore

ELEKTROTECHNIKA

a v študijnom programe

Fyzikálne inžinierstvo

   


  • Link pre verejný priamy prenos:

  https://youtu.be/XqRqSGwdjPM

   

  • Link pre videokonferenciu pre verejnú časť obhajoby dizertačnej práce:

  https://meet.google.com/iry-jygv-jrt