Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Stretnutie členov SSTS zamerané na výmenu odborných
informácií a skúseností. Pracovné stretnutie platforiem
zameraných na ekodizajn, normalizáciu, EHB, CIE atď.

 

Termín konania  október 2011 
Miesto konania  STU FEI Bratislava Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 
Usporiadateľ  Slovenská svetelnotechnická spoločnosť 
Spoluusporiadateľ  STU FEI Bratislava, Slovenský Národný komitét CIE 
Kontaktná osoba  Dionýz Gašparovský, 02/60291485, dionyz.gasparovsky [at] stuba.sk