Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Kurz svetelnej techniky 2009

Termín konania:

24.03.2009

Miesto konania:

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Usporiadateľ:

Slovenská svetelnotechnická spoločnosť

Spoluusporiadateľ:

FEI STU Bratislava, TYPHOON

Kontaktná osoba:

Dionýz Gašparovský, 02/60291485,
dionyz.gasparovsky@stuba.sk

Kurz je zameraný na informácie základnej úrovne znalostí pre pracovníkov v oblasti svetelnej techniky, správne osvetlenie vnútorných a vonkajších pracovných priestorov, analýzu návrhu, uvedenie do prevádzky, údržbu osvetľovacích sústav.