Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci habilitačného konania v odbore 5.2.31. Jadrová energetika

Ing. Gabriela Farkasa, PhD.

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 14. 02. 2014 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti A-616 FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční habilitačná prednáška pod názvom:

Aplikácia metódy Monte Carlo v reaktorovej technike

a o 11.00 hod. obhajoba habilitačnej práce:

Aplikácia metódy Monte Carlo v reaktorovej fyzike