Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU oznamuje, že v rámci vymenúvacieho konania
v odbore 5.2.54. Meracia technika

doc. Ing. René Harťanského, PhD.,

pracovníka Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, sa dňa 24.11. 2015 o 10.00 hod. v B-klube FEI STU v Bratislave, Ilkovičova 3 uskutoční inauguračná prednáška pod názvom:

Vybrané vysokofrekvenčné problémy v meracej technike.