Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Na Rektoráte STU v Bratislave, Vazovova 5 sa bude konať obhajoba dizertačnej práce v odbore:

Aplikovaná informatika

Autoreferáty dizertačných prác >>>