Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

vás srdečne pozýva na prednášku

Dr.h.c. prof. Ing. Dušana Bakoša, DrSc.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava

 

pod názvom:

Polyméry v medicínskych aplikáciáchPrednáška sa koná:

v stredu 14. februára 2018 o 14:00 hod.
v Klube zamestnancov FEI STU, prízemie blok B

Pozvánka a tézy prenášky jpg (210 kB)