Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Pozývame vás na prednášku

Power quality implications of distributed / alternative energy options

Dr. S. Mark Halpin, Professor, Auburn University, Auburn, AL, USA
IEEE Fellow, IAS Past President, IAS Distinguish Lecturer  

logo 
  logo

ktorá sa uskutoční 26. mája 2010 o 11:30 v BC-300 v priestoroch FEI STU počas 12.ročníka konferencie doktorandov ELITECH ‘10.

Po prednáške nasleduje Dr.-Ing. Peter Magyar s prezentáciou o IEEE R8: Chapter Coordination in Region 8 - Overview.


Následne vás pozývame na malé občerstevenie sponzorované IEEE Industry Applications Society.

Pre účasť na prednáške prosím o zaslanie e-mailu na jakub.vonkomer@stuba.sk 

Kontakt

Ing. Jakub Vonkomer

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
E-mail: jakub.vonkomer@stuba.sk

Pozvánka (pdf, 567kB)