Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

srdečne pozýva na prednášku

prof. RNDr. Rastislava Vargu, DrSc.

RVmagnetics, a.s.
a
Katedra fyziky kondenzovaných látok, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

Keď na veľkosti záleží
(vývoj miniatúrnych senzorov)

Prednáška sa koná

v stredu 14. decembra 2016 o 14:00 hod.
v knižnici Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU A blok 2. posch. č. 223


Pozvánka a tézy prenášky jpg (238 kB)