Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dňa 24. 10. 2017 o 15:00 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave v Aule BC300 uskutoční prednáška Raketový pohon a systémy

Prednášať bude doc. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.

plagát
 

Prednáška je organizovaná v rámci projektu Vesmír pre vzdelanie, vzdelanie pre vesmír.

O projekte
Vzdelávací program Space for Education, Education for Space je určený všetkým záujemcom o problematiku kozmického výskumu, hlavne študentom technických a prírodovedne orientovaných vysokých škôl. Vítaní sú však aj pracovníci slovenských firiem, ktorí uvažujú nad možnosťou zapojenia sa do programov ESA v rámci svojich komerčných aktivít a samozrejme všetci nadšenci. Cieľom programu je poskytnúť bližšie a detailnejšie informácie a vedomosti o všeobecnom smerovaní kozmického výskumu, technickej stránke návrhov a stavby umelých družíc, medziplanetárnych sond, kozmických lodí aj nosných raketových systémov.

Je rozdelený do troch častí, prvá je motivačno-populárna, druhá je zameraná na detailnejší odborný výklad problematiky. Tretia časť je určená najvážnejším a mimobratislavským záujemcom, preto bude organizovaná v podobe intenzívneho dvojtýždňového kurzu. Je financovaný Európskou kozmickou agentúrou (ESA) v rámci programu spolupráce s asociovanými krajinami. Účasť na tomto vzdelávacom programe je dobrovoľná a bezplatná.

Viac info:
www.ujfi.fei.stuba.sk/esa

FB: @vesmirprevzdelanie
e-mail: pavol.valko [at] stuba.sk